21سپتامبر/19

دلایل افت رتبه سایت در گوگل

یکی از مشکلات مدیران سایت پس از طراحی و انجام سئو افت ناگهانی رتبه سایتشان در گوگل می باشد این مشکل می تواند به صورت مقتعی و کوتاه مدت باشد(که بیشتر برای سایت های تازه طراحی شده صورت می پذیرد) و یا شدید و به صورت بلند مدت صورت پذیرد. در این مقاله قصد معرفی چند عامل موثر در افت رتبه ی گوگل خواهیم پرداخت تا با در نظر گرفتن این مفاهیم از این افت تا حد ممکن جلوگیری نماییم.

ادامه مطلب...